Skip to content

Verbeter de werksfeer in je bedrijf met deze stappen

Het werkklimaat heeft niet alleen een grote invloed op het welzijn van personeel, maar ook op de prestaties van het bedrijf. Wanneer er binnen de organisatie een slechte werksfeer heerst, zal het ziekteverzuim toenemen en zullen meer medewerkers het bedrijf verlaten. Daarnaast gaat de negativiteit op de werkvloer ten koste van de productiviteit en motivatie. Werknemers zullen zich niet snel geroepen voelen om een extra stap te zetten en voelen vaak ook geen verbinding met het bedrijf.

Het faciliteren van een goede werksfeer is dus enorm belangrijk. Werknemers zullen met plezier naar werk gaan, er zullen betere resultaten behaald worden en het zal je imago een positieve boost geven. Maar hoe kun je dit het beste aanpakken?

Gratis registratie Factorial HR

Stappenplan voor een goed werkklimaat

Om de werksfeer in je bedrijf te verbeteren, kun je deze stappen volgen.

Stap 1: Identificeer het probleem

Er zijn veel factoren die kunnen leiden tot een negatieve werksfeer. Zo kan er sprake zijn van reorganisaties, een hoge werkdruk, collega’s die niet met elkaar overweg kunnen of werknemers die niet op de goede plek zitten. De oorzaak van het probleem zal eerst achterhaald moeten worden, voordat er naar een oplossing kan worden gezocht.

Stap 2: Communiceer openlijk met werknemers

Vaak worden confrontaties vermeden, waardoor ergernissen en frustraties zich verder opbouwen. Dit kan leiden tot een gespannen werksfeer. Ook kunnen collega’s hun frustraties uiten naar andere werknemers waardoor er een roddelcultuur ontstaat. Een open vorm van communicatie is essentieel om dit negatieve patroon te kunnen doorbreken. Door gesprekken te voeren met het personeel, kan de sfeer worden verbeterd. Het is hierbij belangrijk om het probleem op een positieve manier te benaderen en gevoelens te uiten.

Stap 3: Stimuleer positieve feedback

Als medewerkers zich veilig en vertrouwd voelen, kan er gebouwd worden aan een goede feedback cultuur. Dit is belangrijk voor zowel werknemer als werkgever. Positieve feedback zorgt ervoor dat medewerkers zich gewaardeerd voelen. Door successen te vieren, worden werknemers beloond en zullen ze gemotiveerd te werk gaan om doelen te realiseren. Het geven van constructieve feedback is net zo belangrijk en draagt bij aan de groei van zowel de werknemer als organisatie.

Stap 4: Investeer in persoonlijke ontwikkeling

De tevredenheid van werknemers zal toenemen wanneer er aandacht wordt besteed aan de persoonlijke groei en ontwikkeling. Door mogelijkheden aan te bieden waarbij werknemers zich op professioneel vlak verder kunnen ontwikkelen, stijgt niet alleen de productiviteit binnen het bedrijf maar zal dit ook een positief effect hebben op het werkklimaat.

Stap 5: Organiseer activiteiten

Medewerkers brengen veel tijd samen door. Echter blijven de gesprekken vaak beperkt tot werkgerelateerde onderwerpen. Door activiteiten zoals een teamlunch of vrijdagmiddagborrel te organiseren, geef je werknemers de gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Een teambuilding uitje draagt ook bij aan het verhogen van de sfeer. Medewerkers zien elkaar in een andere setting en worden uitgedaagd om op een creatieve manier samen te werken.

Related Posts

Leave a Comment