Skip to content

Trek het juiste talent aan met Employer Branding

De krapte op de arbeidsmarkt blijft toenemen. Met een recordaantal aan openstaande vacatures wordt het voor bedrijven steeds lastiger om het juiste personeel te vinden en te behouden. Om vacatures sneller te vervullen, is het belangrijk om jezelf te kunnen onderscheiden van andere werkgevers. Door te investeren in employer branding kun je de beste kandidaten aantrekken. Maar wat houdt dit precies in en hoe kun je dit het beste toepassen? Wij leggen het je graag uit.

Wat is employer branding?

Elke organisatie heeft een employer brand. Dit is de reputatie die je bedrijf heeft opgebouwd als werkgever. Employer branding wordt gebruikt als een middel om een sterk bedrijfsimago te creëren, waardoor de juiste werknemers worden aangetrokken en behouden.

Wat is het belang van een goed werkgeversmerk?

Er zijn veel voordelen verbonden aan employer branding. Door dit middel toe te passen, kun je de beste talenten aantrekken en bouwen aan een ijzersterk team. Hierdoor kunnen de doelstellingen die door je bedrijf zijn gesteld worden behaald. Daarnaast zorgt een goed werkgeversmerk voor tevreden werknemers. De loyaliteit en motivatie zal toenemen waardoor het personeelsverloop zal verminderen. Je bedrijf zal dus beter gaan functioneren.

Hoe kun je zelf employer branding toepassen?

Employer branding betekent niet alleen werken aan een goed imago. Natuurlijk is het belangrijk om aan de buitenwereld te laten zien hoe leuk je bent als werkgever, toch begint echte verandering van binnenuit.

Bepaal je identiteit

De eerste stap is om je identiteit te bepalen. Je kunt meer inzicht krijgen over je positie als werkgever door medewerkerstevredenheidsonderzoeken op te zetten en gesprekken te voeren met werknemers. Dit toont een nieuw perspectief over hoe het is om in je bedrijf te werken. Met deze informatie kun je vaststellen wat medewerkers belangrijk vinden en welke waarden je naar buiten wilt brengen.

Bepaal de communicatiemiddelen

Afhankelijk van je budget, kun je verschillende middelen gebruiken om de vastgestelde bedrijfswaarden kenbaar te maken. Dit zijn een paar effectieve communicatiemiddelen die kunnen worden gebruikt om je werkgeversmerk bekend te maken:

  • Website
  • Social media
  • Nieuwsbrief
  • Blog
  • Video
  • Vacatures
  • Advertenties
  • Persberichten

Via deze middelen kun je bepalen hoe jij je als bedrijf wilt profileren. Het is hierbij belangrijk dat de boodschap consistent blijft en aansluit bij de bedrijfscultuur.

Bepaal een strategie voor lange termijn

Het neerzetten van een goed werkgeversmerk heeft tijd nodig. Er moet worden nagedacht over een aanpak dat voor langere termijn kan worden ingezet. Ook moet het werkgeversimago met regelmaat geëvalueerd worden om te kijken of het nog aansluit bij de wensen en ervaringen van (potentiële) medewerkers. Wees dus niet bang om je employer brand aan te passen.

Gratis HR software Factorial

Related Posts

Leave a Comment