3 tips voor een succesvolle vakantieplanning in je bedrijf

Met de vakantie in aantocht, is het belangrijk om te zorgen dat alle vakantieplannen goed op elkaar zijn afgestemd. Voor kleine bedrijven is dit vaak makkelijker dan voor grotere organisaties waar het soms kan voelen alsof je Tetris aan het spelen bent.

Het is daarom belangrijk om een goede strategie te implementeren wat het beheren van vakantieverzoeken stroomlijnt. Op deze manier wordt de Human Resource afdeling niet overweldigd door overlappende vakantieverzoeken. Dit zijn onze beste tips om de verlofaanvragen op een efficiënte en aangename manier voor alle betrokken partijen te verwerken.

Belangrijke tips voor het effectief beheren van vakantiedagen

Weet wat er in de arbeidsovereenkomst, cao en wet staat

Dit lijkt vanzelfsprekend, desalniettemin is het toch belangrijk om te herhalen. Deze tip is vooral van toepassing voor bedrijven met meerdere kantoren in het buitenland. Hierbij moet er worden gelet op de verschillende wetten die betrekking hebben op verlof en vakantiedagen. Daarnaast kan de cao worden aangepast (in het voordeel van de werknemer). Wat is het minimale aantal vakantiedagen die een werknemer kan krijgen? Kunnen dagen worden ingeruild voor geld?

Om problemen te voorkomen, kan de Human Resource manager hierop inspelen door het nieuws rondom de cao of wet in de gaten te houden. Daarnaast is het belangrijk dat de werknemer weet wat er in de arbeidsovereenkomst en de wet beschreven staat.

Zorg voor een eerlijk systeem

In sommige bedrijven wordt er aan een criterium voldaan waarbij bepaalde werknemers voorrang krijgen op andere medewerkers. Deze criteria richten zich op:

  • Werknemers met kinderen. Medewerkers met kinderen zijn gebonden aan de schoolvakanties. Vaak geven bedrijven deze werknemers voorrang om ervoor te zorgen dat zij ook van een vakantie kunnen genieten.
  • Anciënniteit. Personeel wat al voor een langere tijd in dienst is mogen in sommige bedrijven als eerste een vakantieaanvraag indienen. Dit wordt gezien als een blijk van waardering naar de loyaliteit van de werknemer.
  • Rotatie systeem. Bedrijven kunnen ook gebruik maken van een eerlijk systeem waarbij elk jaar verschillende medewerkers de eerste keus hebben.

Werknemers moeten wel weten welk systeem er in het bedrijf wordt toegepast. Zo kunnen ze zich hierop aanpassen en plannen, waardoor misverstanden en spanningen op de werkvloer voorkomen kunnen worden.

Verlof en verzuim functies Factorial HR

Gebruik een goede HR software om verlof en verzuim te beheren 

Wanneer de regels en systemen helder zijn, hebben we een manier nodig waarmee we gemakkelijk verlof en verzuim kunnen beheren.

Veel bedrijven en HR managers zijn nog steeds afhankelijk van ingewikkelde Excel spreadsheets. Dit lijkt een goede oplossing, maar kan op langere termijn voor verwarring zorgen en veel tijd in beslag nemen. Een Excel kalender moet handmatig aangepast worden, kost de nodige moeite en raakt snel gedateerd.

De beste manier om verlofaanvragen te beheren is door een HR software te gebruiken die deze taken automatiseert. Met Factorial, kan elke werknemer via een eigen account vakantie aanvragen. De toegewezen manager ontvangt een email en kan het verzoek goedkeuren of weigeren. De teamkalender is hierbij een handig hulpmiddel. Het toont namelijk een overzicht van afwezige werknemers waardoor er een beter besluit genomen kan worden. Alle medewerkers kunnen deze kalender raadplegen om te weten te komen welke collega’s niet op kantoor zullen zijn.

Met de verlof en verzuim feature van Factorial, kun je zelf het vakantiebeleid instellen. Zo weten werknemers precies hoeveel vakantiedagen er kunnen worden opgenomen. Daarnaast is het mogelijk om de officiële en eigen feestdagen te importeren.

Wil je Factorial gebruiken? Registreer nu gratis! ✅

This post is also available in: English US Español Svenska Italiano Deutsch English UK Português PT

Leave a Comment