Skip to content

Stappen voor een effectief HR plan

Om alle doelstellingen te behalen moet de Human Resource afdeling volledig zijn afgestemd op de missie en visie van het bedrijf. Hierbij is er een duidelijke pad en route nodig die gevolgd moet worden. In deze blogpost bespreken we hoe je een HR plan kunt opstellen om deze doelen te bereiken.

Overzicht
Ken je omgeving
Stel doelen in je HR plan
Definieer verantwoordelijkheden
Identificeer open posities
Bepaal het HR beleid
✅ Bespaar tijd met Factorial

Hoe maak je een HR plan?

Bedrijven gebruiken het HR plan om alle facetten van het personeelsbeleid te analyseren en te bepalen. Van personeelsontwikkeling, structuur en arbeidsomstandigheden tot het wervingsproces en onboarding van nieuwe werknemers. Het is hierbij van belang om enkele belangrijke overwegingen in gedachten te houden bij het maken van je HR plan.

Ken je omgeving

Aan het begin van het jaar stellen bedrijven een strategisch plan op waarin jaarlijkse doelstellingen worden aangepast. De meeste doelen zijn sterk afhankelijk van de HRM afdeling. Om deze te kunnen behalen moet je antwoord kunnen geven op deze vragen:

 • Wat kan er ten opzichte van vorig jaar verbeterd worden?
  Door problemen binnen je bedrijf te identificeren en op te lossen is het mogelijk om echt te kunnen groeien. Als dit niet wordt gedaan blijven de fouten zich opstapelen.
 • Wat zijn de uitdagingen voor aankomend jaar?
  Het is van essentieel belang om in te spelen op veranderingen, gebeurtenissen en activiteiten binnen jouw sector. Door vooruit te kijken naar wat er in de komende maanden gaat plaatsvinden en hoe dit de markt zal beïnvloeden, kun je aanpassingen doorvoeren en daarvan profiteren. Bijvoorbeeld, als je bedrijf een digitale transformatie ondergaat, moet er gedacht worden aan hoe dit de werknemers zal gaan beïnvloeden.
 • Welke elementen binnen het bedrijf hebben meer aandacht nodig?
  Bestudeer de staat van je bedrijf en personeel. Met Factorial kun je rapportages genereren die een schematische weergave geven van het bedrijf. Dit brengt de verbeterpunten in kaart. Hoog personeelsverloop? Lage motivatie? Deze factoren zijn belangrijk om in de gaten te houden en tijdig in te grijpen wanneer dat nodig is.

Het is van essentieel belang om een goede communicatie tot stand te brengen tussen de HRM afdeling en de hogere functies binnen het bedrijf. Hierbij zullen beide partijen open en eerlijk moeten communiceren.

Stel doelen in je HR plan

De doelen die beschreven staan in het strategisch plan zijn langetermijndoelstellingen. Deze doelstellingen helpen om het bereik van het HR plan te meten en worden onderverdeeld in:

 • Expliciete doelstellingen: De focus ligt hier op het aantrekken en behouden van talent, werknemers motivatie en het verbeteren van medewerkersbetrokkenheid. Er moet in het HR plan rekening worden gehouden met werknemerservaring, het onboarding process, carrièreplannen, etc.
 • Impliciete doelstellingen: Deze doelen volgen de bedrijfsfilosofie en dragen bij aan de bedrijfscultuur. Ze tonen de kracht van de HRM afdeling en laten zien hoe de productiviteit, werkomgeving en kwaliteit van leven voor werknemers kan worden verbeterd. Dit in behoud van alle arbeidsvoorschriften.

Definieer verantwoordelijkheden

Zodra de doelstellingen duidelijk zijn voor zowel het bedrijf als de Human Resource afdeling, kan er gewerkt worden aan het HR plan. Hierbij moet er geanalyseerd worden wat de afdeling zal gaan doen om deze doelen te bereiken.

Om te beginnen, moet er een persoon aangewezen worden die verantwoordelijk is voor het maken en implementeren van het plan. Voor kleinere bedrijven zal de CEO de leiding nemen. Voor iets grotere bedrijven neemt de HR manager de verantwoordelijkheid en voor middelgrote bedrijven zal de HRM afdeling de doelen onderverdelen over HR medewerkers.

Ideeën worden vaak beter begrepen door een visualisatie. Het maken van een organogram van je bedrijf zal hierbij helpen. Het organisatieschema zal het volgende in kaart brengen:

 • De hiërarchische structuur van het bedrijf: Directeurs, managers, tussenprofielen, werknemers, etc.
 • De verschillende afdelingen waar het bedrijf uit bestaat: Marketing, sales, product, Human Resources, etc.
 • Open posities.

Hoe het organogram wordt vormgegeven hangt af van de grootte en het type bedrijf. Echter is het een handig hulpmiddel voor personeelsplanning. Het toont namelijk de functies die moeten worden ingevuld.

HR software MKB functies

Identificeer open posities

Dankzij het organigram heb jij nieuwe posities ontdekt die ingevuld kunnen worden om al je doelstellingen te behalen. In het HR plan definieer je:

 • Welke posities open zijn. Je schrijft een gedetailleerde beschrijving van de functie, inclusief afdeling, werkplek, verantwoordelijkheden, functies, leidinggevende en werklast.
 • Geschikt profiel om de positie in te vullen. Hierin vermeldt je het benodigde onderwijs, ervaring en vaardigheden. Daarmee kun je evalueren of er al een werknemer binnen het bedrijf beschikt over deze kwaliteiten. Je kunt ervoor kiezen om een promotie of overplaatsing te geven of een nieuwe medewerker in te huren. Ongeacht de beslissing zul je een selectieproces moeten starten.

Deze stappen zijn altijd afhankelijk van het personeelsbeleid en erg belangrijk voor je HR plan. Neem de tijd om je bedrijf te bestuderen en analyseren om tot de beste oplossing te komen.

Bepaal het HR beleid

Het Human Resource beleid van je bedrijf moet worden aangepast om aan de eisen en uitdagingen van zowel het strategisch als het HR plan te voldoen. Het beleid zal ook de dagelijkse handelingen van de HR afdeling bepalen en het volgende omvatten:

 • Gebruiksaanwijzing voor het recruitment proces: Naast de gedetailleerde kwaliteiten, het contract en de compensatie voor elke functie, moet er ook beslist worden of het wervingsproces binnen het bedrijf of extern wordt uitgevoerd. Als er wordt besloten om het recruitment proces intern uit te voeren, moet er een strategisch onboarding proces worden geïmplementeerd om talentbehoud te garanderen.
 • Gebruiksaanwijzing voor compensatie: Er moet een besluit worden genomen over elk nieuw salaris. Ook moeten de uitgaven worden verrekend voordat het werven echt effectief wordt. Zorg ervoor dat alles overeenkomt met het budget.
 • Gebruiksaanwijzing voor persoonlijke en professionele ontwikkeling: Het zorgen voor nieuwe medewerkers is even belangrijk als het tevreden houden van bestaande werknemers. In je HR plan moet een deel van het budget worden toegewezen aan trainingen voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van je personeel. Daarnaast is het van belang om hen te helpen met het realiseren van eigen doelen en carrièreplannen.

Binnen het HR beleid moet de handleiding met goede praktijken van het bedrijf worden opgenomen. Hierin staan de visie, missie en instructies voor goed gedrag en conflict oplossingen.

Bespaar tijd, creëer je HR plan met Factorial

Een goed HR plan is van fundamenteel belang voor het eindresultaat en de verwezenlijking van de doelstellingen van je bedrijf. Maar het is ook een moeilijke en tijdrovende taak als je niet over de juiste hulpmiddelen beschikt.

Met Factorial kun jij snel en gemakkelijk je eigen organigram maken. Controleer in één oogopslag wie er de leiding heeft en bepaal welke afdelingen hulp nodig hebben of gereorganiseerd moeten worden. Bovendien beschik je bij Factorial over allerlei soorten HR rapporten die kunnen helpen om de toestand van je bedrijf te analyseren en om je HR plan effectiever en efficiënter te maken.

Registreer bij Factorial en begin vandaag nog met het besparen van tijd! ✅

This post is also available in: English US Español Svenska Italiano Deutsch English UK Português PT Português BR

Related Posts

Leave a Comment