Skip to content

5 tips om employee engagement in je bedrijf te vergroten

Het vergroten van betrokkenheid onder werknemers staat bij veel bedrijven hoog op het to do lijstje. Dit is niet geheel zonder reden. Employee engagement bepaalt namelijk voor een groot deel het succes van een organisatie. Maar wat houdt dit precies in en hoe kun je zorgen dat een medewerker zich betrokken voelt?

Wat is medewerkersbetrokkenheid?

Medewerkersbetrokkenheid kan worden gedefinieerd als de mate waarin een werknemer zich emotioneel verbonden voelt met het bedrijf. Betrokken medewerkers zijn gelukkig in hun baan, minder vaak ziek, presteren beter en zijn bereid om een extra stap te zetten wanneer het nodig is. Deze groep zal meer uit het werk halen dan werknemers die geen verbinding voelen. Voor niet-betrokken werknemers zal het niet uitmaken of ze bij jouw bedrijf werken of ergens anders. Het personeelsverloop zal dus toenemen en de kosten zullen oplopen.

Hoe kun je de betrokkenheid van werknemers vergroten?

Stel doelen

Werknemers kunnen pas een verbinding voelen met het bedrijf als ze weten welke richting ze opgaan. Betrek daarom medewerkers bij het opstellen van gezamenlijke en individuele doelen. Door de verwachtingen en plan van aanpak samen te bespreken, creëer je een groter draagvlak.

Zorg voor duidelijkheid

Personeel op de hoogte stellen via email is niet voldoende. Om medewerkers echt te kunnen betrekken bij de ontwikkelingen binnen de organisatie is het belangrijk om een open vorm van communicatie te faciliteren. Door open met elkaar te communiceren krijgen zowel werkgevers als werknemers de mogelijkheid om op een respectvolle manier hun meningen, gevoelens en kritiek met elkaar te delen.

Geef ruimte 

Teveel regels en controle zorgen voor een verstikkend werkklimaat, waarbij werknemers niet de kans krijgen om optimaal te functioneren. De betrokkenheid zal toenemen wanneer medewerkers de ruimte krijgen om hun eigen kwaliteiten en vaardigheden te ontwikkelen. Vertrouwen in je team is hierbij van essentieel belang.

Geef feedback

Werknemers voelen zich gesteund als ze regelmatig feedback ontvangen. Erkenning voor wat ze doen en tips om efficiënter te werken worden over het algemeen als positief ervaren. Ook zullen werknemers gemotiveerder te werk gaan als er wordt stilgestaan bij kleine successen die zijn behaald.

Werk samen

Door onderdeel uit te maken van een team, dragen werknemers bij aan het behalen van doelstellingen. De krachten worden gebundeld waardoor de energie en potentie zullen toenemen. Bovendien ontstaat er door samen te werken een groepsgevoel. Medewerkers zullen zich meer betrokken voelen en gemotiveerd zijn om taken goed uit te voeren.

Wist je dat je met een Human Resource software tot wel 6 uur per week kan besparen op je HR management? Registreer nu en ontdek wat Factorial voor jou kan betekenen. ✅

Factorial Human Resource software

Related Posts

Leave a Comment